Polska północno-wschodnia

Obszar ten jest bliski memu sercu ze względu na pochodzenie. Są to tereny głównie Warmii i Suwalszczyzny choć jest też wyjątek w postaci cmentarza w okolicy Stawisk co raczej zahacza już o Mazowsze. Intensywne walki toczyły się tu między Niemcami i Rosją w latach 1914-1915. Potem front odszedł dalej na wschód. Efektem tych walk są oczywiście cmentarze. Tam gdzie były tereny niemieckie głównym budulcem był kamień co sprzyjało zachowaniu ich do naszych czasów. Cmentarze zaś na terenach rosyjskich, czyli właśnie na Suwalszczyźnie to raczej proste formy z drewnianymi krzyżami. Ciekawym wyjątkiem jest grób wojenny W. A. Lewaszewa.