Otoczenie

Niektóre cmentarze położone są w miejscach gdzie toczyły się poszczególne bitwy. Miejsce powstawania innych było głęboko przemyślane. Lokowano je na zboczach gór, w miejscach reprezentacyjnych. Niestety do dziś niewiele z tych założeń można podziwiać. Zbocza gór porósł las i zdarza się, że cmentarza nie tylko nie widać z doliny ale ciężko go dostrzec z odległości 100 metrów. Są jednak wyjątki. Cmentarze budowano aby były widoczne z daleka ale są i takie z których rozciąga się przepiękny widok na okolice. Oba te aspekty znajdziesz w tym dziale.