Drogowskazy

Cmentarze nie były budowane w oderwaniu od otoczenia. I nie chodzi tu tylko o artystycznie i wizualne aspekty wkomponowania w otaczający krajobraz. Zadbano też o możliwość fizycznego dotarcia do miejsc pochówków. Tam gdzie cmentarze lokowano w mniej dostępnych miejscach, wytyczano nowe drogi, czasem ścieżki. Przy początkach tych dróg stawiano słupy informacyjne – drogowskazy informujące do jakiego cmentarza prowadzi dana droga. Co ciekawe umieszczano tam napisy, nie tylko, w oficjalnym języku niemieckim ale i polskim – wówczas regionalnym. Wydaje się, że chyba tylko dzięki temu pewna część drogowskazów przetrwała do dziś. Czasami z zamazanymi wyrazami w języku innym niż polski… Więcej o historii tych charakterystycznych elementów na forum austro-wegry.eu: link.