Słupki graniczne HV

Słupki HV (Heeres Vermessung – geodezja wojskowa) znajdują się na zewnątrz ogrodzenia cmentarzy i wyznaczają obszar na którym się on znajduje. Choć w ramach wyjątku, trafiłem na jeden taki słupek który był umieszczony wewnątrz cmentarza – w zasadzie jak nagrobek. Zgaduję, że ktoś znalazł ten słupek na zewnątrz i myśląc, że to inicjały jakiejś osoby ustawił to w środku cmentarza.

Słupki graniczne nie zachowały się jednak na wszystkich cmentarzach, a jeśli już się zachowały to pojedyncze sztuki na danym cmentarzu. Istnieje chyba tylko kilka cmentarzy na których zachował się cały komplet.