Jura Krakowsko-Częstochowska

Forma cmentarzy na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie jest tak bogata jak w Galicji Zachodniej. Wynikało to wprost z faktu, że obszar ten nie był terenem Austro-Węgier w związku z tym istniało potencjalne niebezpieczeństwo, że po Wielkiej Wojnie wróci z powrotem do Rosji. Wiemy, że losy potoczyły się inaczej i ani Rosja ani Austro-Węgry nie przetrwały wojny. Wizualnym wyjątkiem jest cmentarz w Kotowicach który jest bardzo zróżnicowany. Nie był to jednak efekt który planowali budowniczowie…