Świętokrzyskie

Granice tego regionu wymagają małego wyjaśnienia. Cmentarze które tu się pojawią leżą, przede wszystkim, w województwie świętokrzyskim ale również na północnych krańcach województwa małopolskiego. Dokładnie rzecz biorąc, chodzi o cmentarze które nie trafiły do książki Rudolfa Brocha i Hansa Hauptmanna „Westgalizische Heldengraeber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915”, Wien 1918. Są to nieliczne cmentarze, a w zasadzie ślady po nich. W celu zachowania ciągłości numeracji od 1 do 400 w dziale dotyczącej Galicji Zachodniej inne cmentarze zostały przeniesione tu.

Rejon świętokrzyski został zajęty przez wojska Austro-Węgierskie w 1915 roku. Ponieważ były to tereny Rosji nie przydzielono wielu funduszy na budowę okazałych cmentarzy w tym rejonie. Co oczywiście widać na zdjęciach.