Zdjęcia archiwalne

Dla mnie to chyba jeden z najciekawszych aspektów oglądania cmentarzy – porównywanie ich stanu obecnego ze stanem pierwotnym. Głównym źródłem tych zdjęć jest Archiwum Narodowe w Krakowie. Zdjęcia pochodzą z dwóch zbiorów o numerach 29/275/0/-/61 oraz 29/275/0/-/62. Stamtąd zostały pobrane i lekko odrestaurowane przez mnie. Pojedyncze zdjęcia są też z innych źródeł i przy każdym powinna byś stosowna adnotacja. Cofnijmy zatem czas o ponad 100 lat…